โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายของโรงพยาบาลพีเอ็มจี

1. โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

โทรศัพท์ : 02-0891111 หรือ สายด่วน 1307
Website : https://www.mali-imc.com/th/home/
Facebook : https://www.facebook.com/malihospital/
Line Official : @Malihospital

2. โรงพยาบาลพีเอ็มจีบางขุนเทียน

โทรศัพท์ : 02-4772292-3     
Facebook : https://www.facebook.com/bang1hospital/  

3. สหคลินิก พีเอ็มจีบางขุนเทียน

โทรศัพท์ : 02-4772292-3  

4. พีเอ็มจีบางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม

5. สหคลินิก พีเอ็มจีพระราม 2

โทรศัพท์ : 02-4514921 ต่อ 2004

6. สหคลินิก พีเอ็มจีบางขุนเทียน 5

7. พีเอ็มจีเทียนทะเล คลินิกเวชกรรม

โทรศัพท์ : 02-8920144 ต่อ 11
Line Official : @ttl1
Facebook : https://www.facebook.com/เทียนทะเล-คลินิกเวชกรรม-101643611557150/

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย