ศูนย์และคลินิก

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. พร้อมประเมินและทำการรักษาอย่างทันท่วงที

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตอบโจทย์ทุกปัญหากระดูก พร้อมดูแลคุณด้วยอุปกรณ์ทันสมัย

ศัลยกรรมทั่วไป

การศัลยกรรมรักษาโรค ให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี

อายุรกรรมหัวใจ

ให้บริการดูแลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลทุกสถานการณ์

อายุรกรรมทั่วไป

เตรียมพร้อมป้องกันดูแลรักษาสุขภาพตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแบบองค์รวม

รักษาโรคเรื้อรังแนวใหม่

รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. พร้อมประเมินและทำการรักษาทันที

สูติ-นรีเวชกรรม

ดูแลสุขภาพผู้หญิงทุกช่วงวัย ด้วยทีมแพทย์ สหสาขา เพื่อวินิจฉัยและป้องกัน

กุมารเวชกรรม

ส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพเด็กด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อศักยภาพสูงสุด

ตรวจสุขภาพ

ใส่ใจรู้ทันสุขภาพด้วยการตรวจเช็กอย่างละเอียด พร้อมรับคำแะนำที่ถูกต้อง

ทันตกรรม

ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กายภาพบำบัด

ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางจากโรงพยาบาล

ศูนย์แพทย์แผนไทย

บำบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพผู้มารับบริการด้วยความรู้ทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ห้องคลอด และเด็กอ่อน

แผนกห้องคลอดและเด็กอ่อน มีความสะอาดสำหรับคุณแม่ที่เตรียมตัวจะมีลูกน้อย

I.C.U.

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

WARD

เตรียมพร้อมสำหรับผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษา เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือทันสมัย และแพทย์เฉพาะทางดูแลอย่างตรงจุด

รังสีวิทยา

แผนกรังสีวินิจฉัย มุ่งเน้นในการให้บริการตรวจด้านรังสีวินิจฉัยด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

Medical Laboratory

ให้บริการตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ เครื่องมือทันสมัย รวดเร็ว แม่นยำ และได้มาตรฐานระดับสากล

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศัลยกรรมทั่วไป

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

อายุรกรรมหัวใจ

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

อายุรกรรมทั่วไป

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

รักษาโรคเรื้อรัง
แนวใหม่

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

สูติ-นรีเวชกรรม

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

กุมารเวชกรรม

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ตรวจสุขภาพ

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ทันตกรรม

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

กายภาพบำบัด

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์แพทย์แผนไทย

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ห้องคลอด
และเด็กอ่อน

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

I.C.U.

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

WARD

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

รังสีวิทยา

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

Medical Laboratory

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย