ศูนย์และคลินิก

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. พร้อมประเมินและทำการรักษาอย่างทันท่วงที

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตอบโจทย์ทุกปัญหากระดูก พร้อมดูแลคุณด้วยอุปกรณ์ทันสมัย

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

การศัลยกรรมรักษาโรค ให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี

ศูนย์อายุรกรรมหัวใจ

ให้บริการดูแลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลทุกสถานการณ์

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป

เตรียมพร้อมป้องกันดูแลรักษาสุขภาพตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแบบองค์รวม

ศูนย์รักษาโรคเรื้อรังแนวใหม่

รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. พร้อมประเมินและทำการรักษาทันที

ศูนย์สูติ-นรีเวชกรรม

ดูแลสุขภาพผู้หญิงทุกช่วงวัย ด้วยทีมแพทย์ สหสาขา เพื่อวินิจฉัยและป้องกัน

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพเด็กด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อศักยภาพสูงสุด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ใส่ใจรู้ทันสุขภาพด้วยการตรวจเช็กอย่างละเอียด พร้อมรับคำแะนำที่ถูกต้อง

ศูนย์ทันตกรรม

ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์กายภาพบำบัด

ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางจากโรงพยาบาล

ศูนย์แพทย์แผนไทย

บำบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพผู้มารับบริการด้วยความรู้ทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ศูนย์ห้องคลอด และเด็กอ่อน

แผนกห้องคลอดและเด็กอ่อน มีความสะอาดสำหรับคุณแม่ที่เตรียมตัวจะมีลูกน้อย

ศูนย์ I.C.U.

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์ WARD

เตรียมพร้อมสำหรับผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษา เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือทันสมัย และแพทย์เฉพาะทางดูแลอย่างตรงจุด

ศูนย์รังสีวิทยา

แผนกรังสีวินิจฉัย มุ่งเน้นในการให้บริการตรวจด้านรังสีวินิจฉัยด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

ศูนย์ Medical Laboratory

ให้บริการตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ เครื่องมือทันสมัย รวดเร็ว แม่นยำ และได้มาตรฐานระดับสากล

ศูนย์ Wellness Center

ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร ให้บริการแบบ One Stop Service เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์อายุรกรรมหัวใจ

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์รักษาโรคเรื้อรัง
แนวใหม่

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์สูติ-นรีเวชกรรม

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์ทันตกรรม

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์กายภาพบำบัด

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์แพทย์แผนไทย

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์ห้องคลอด
และเด็กอ่อน

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์ I.C.U.

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์ WARD

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์รังสีวิทยา

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์ Medical Laboratory

ครอบคลุมทุกการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชม.

ศูนย์ Wellness Center

ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร ให้บริการแบบ One Stop Service เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security