เลือกบริการ

1

เลือกบริการ

2

เลือกแพทย์

3

เลือกวันที่นัดหมาย

4

ข้อมูลผู้ป่วย

5

ตรวจสอบข้อมูล

  • Custom Fields
  • เลือกความชำนาญของแพทย์
  • เลือกแพทย์
  • นัดหมายแพทย์
  • ข้อมูลผู้ป่วย
  • ตรวจสอบข้อมูล
  • ตรวจสอบข้อมูล

เลือกความชำนาญของแพทย์

Please select a service for which you want to schedule an appointment

Custom Fields

Please answer this set of questions to proceed.

เลือกความชำนาญของแพทย์

Please select a service for which you want to schedule an appointment

เลือกแพทย์

You can pick a specific agent to perform your service or select any to automatically assign you one

นัดหมายแพทย์

Click on a date to see a timeline of available slots, click on a green time slot to reserve it

ข้อมูลผู้ป่วย

Please provide you contact details so we can send you a confirmation and other contact info

ตรวจสอบข้อมูล

Double check your reservation details and click submit button if everything is correct

ตรวจสอบข้อมูล

Your appointment has been successfully scheduled. Please retain this confirmation for your record.
Questions?
Call (858) 939-3746 for help

เลือกบริการ

Custom Fields
เลือกบริการ
เลือกแพทย์
เลือกวันที่ต้องการนัด
ข้อมูลผู้ป่วย
ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล

Select Service Duration

You need to select service duration, the price of your service will depend on duration.

How Many People?

Maximum capacity is 1
กุมารแพทย์
ศัลยแพทย์
แพทย์ทั่วไป
อายุรแพทย์
สูตินารีแพทย์
วิสัญญีวิทยา
ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ตรวจสุขภาพ

Summary

บริการ
Duration
หมอ
Date
Time
Customer
Total Price

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security