เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

        โรงพยาบาลพีเอ็มจี เป็นโรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างของบริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่จำนวน 109 เตียง เดิมเราเริ่มธุรกิจโรงพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ในชื่อบริษัท ธนบุรี – ปากท่อ การแพทย์ จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัดในปี พ.ศ. 2558 ประสบการณ์การให้บริการทางด้านการแพทย์กว่า 30 ปี ทำให้ปัจจุบันเรามีโรงพยาบาล และคลินิกในเครือข่ายรวมถึง 9 แห่ง มีผลงานการรักษาผู้ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบกว่า 41,000 ราย และโรคมะเร็งเรื้อรังกว่า 7,650 ราย

           ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพีเอ็มจี เมื่อปี พ.ศ. 2564 ทางเราได้ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และนำนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเข้ามาใช้ที่โรงพยาบาล รวมถึงมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการมากที่สุด โรงพยาบาลของเรามีการพัฒนาทุกด้านของการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์ และความสะดวกสูงสุดจากเรา เราไม่เพียงดูแลเฉพาะเรื่องสุขภาพ แต่เราพร้อมดูแลในทุกเรื่องเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความอบอุ่นหัวใจ โรงพยาบาลพีเอ็มจีหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคุณ

สาส์นจากผู้บริหาร

พญ.กรวีร์ วิโรจน์สกุลชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
วันที่ 12 สิงหาคม 2566

ทางโรงพยาบาลพีเอ็มจี ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติขึ้นมา จึงขอโอกาสนี้พูดถึงเรื่อง Core Value ภายในองค์กรของเราว่า PMG คืออะไร

  – P ย่อมาจาก PROFESSIONALISM
  – M ย่อมาจาก MORAL
  – G ย่อมาจาก GROWTH AND DEVELOPMENT

      Core value คือ Mindset ที่เราอยากให้พนักงานในองค์กรเรามี และถือปฏิบัติการเป็นคนที่ดีนั้น จะต้องเริ่มต้นจาก Mindset ที่ดี และถูกต้อง มันจะเป็นเสมือนเข็มทิศชีวิต ให้เราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง “ชีวิตคนเราเหมือนคนตาบอด ตอนที่เป็นเด็ก เคยได้ยินประโยคนี้จาก คุณพ่อก็ไม่ค่อยเข้าใจมากนัก จนกระทั่งโต ขึ้นมาเรื่อยๆ ก็เป็นอย่างที่คุณพ่อว่าบอกไว้จริงๆ  เราไม่สามารถรู้อนาคต ในเรื่องของชีวิต ทำได้แต่คาดเดาว่าน่าจะเป็นเท่านั้น จากสิ่งที่เคยได้เรียนรู้มา โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญๆ เช่น เราเลือกเรียนคณะนี้ ในอนาคต ก็น่าจะดีถ้าเราเลือกทำงานนี้ต่อไปน่าจะดี ดังนั้น เราต้องมีเข็มทิศนำทางชีวิตที่ถูกต้อง และ Mindset หรือ กรอบความคิดที่ดีนี้แหละ คือ เข็มทิศ ที่ดีที่สุด”

วันนี้เนื่องในโอกาสวันแม่ ขอถือโอกาสเน้นย้ำ Core Value เรื่อง Moral หรือ จริยธรรม  ในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนั้นต้องเริ่มต้นจากความรู้สึก เหมือนความรัก เราต้องมีอารมณ์มีความรู้สึกถึงความกตัญญูก่อน แล้วหลังจากนั้นมันจะออกมาเป็นการกระทำ  ซึ่งการกระทำเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูนั้นมีมากมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละคน มองลึกลงไปในความกตัญญูกตเวที แท้จริงมันคือความหมายของมันคือความรู้สึกขอบคุณ แล้วเราให้อะไรตอบแทน คือการ Give and Take  เมื่อเราได้รับการดูแล หรือการช่วยเหลือจากใครเราจะรู้สึกขอบคุณ แล้วเราอยากที่จะทำอะไรให้กลับเขาเพื่อเป็นการตอบแทน สิ่งนั้นมันคือ การรู้จักให้

บางคนเข้าใจผิดว่า ความกตัญญู คือการตอบแทนให้กลับ มันจะมาเมื่อเรารู้สึกได้อะไรจากใครบางคนแล้วเท่านั้น เราจึงจะอยากตอบแทนให้เขากลับไป ทำให้คนหลายคนสร้าง Condition ให้ความกตัญญูว่าถ้าเรายังไม่ได้อะไรมาก่อน เราก็ยังไม่ต้องให้กลับ ยกตัวอย่างเช่น เราต้องมีความกตัญญูต่อ พ่อ แม่  ในฐานะที่บุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ให้กำเนิด และเลี้ยงดูเรามา

แต่ก็จะมีบางคนถามว่า ถ้าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเรามาล่ะ แล้วถ้าชีวิตที่เค้าให้เรามามันไม่มีความสุขล่ะเราต้องตอบแทนกลับไหม? ขอให้คิดใหม่ค่ะ เราได้ออกมาสัมผัสชีวิต ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุด เราได้มีโอกาสที่จะมีความสุข แต่ชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่เราเลือกที่จะทำ แต่อย่างน้อยเราก็ได้โอกาสที่ยิ่งใหญ่ คือ ได้มีชีวิตออกมา ได้มีโอกาสที่จะไปที่ต่างๆ ได้เลือกทำในสิ่งต่างๆ และพบเห็นสิ่งมากมาย นั้นเป็นหน้าที่ของเราเองที่จะต้องพัฒนาให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆ  ถึงแม้จะมีช่วงที่เหนื่อย ลำบาก เสียใจ แต่ก็มีช่วงเวลาที่ดี มีความสุข และประสบความสำเร็จแทรกอยู่เสมอ  ดังนั้นจงรู้สึกขอบคุณที่มีคนมอบโอกาสนี้ให้กับเรา  และยิ่งถ้าคนนั้นเป็นพ่อกับแม่ที่เลี้ยงเรามายิ่งต้องรู้สึกขอบคุณ

        ดังนั้น จึงอยากให้ปรับความคิดใหม่ ในฐานะที่เราเป็นลูก ขอให้ความกตัญญูของเราคือการให้ ไม่ใช่เรื่องของการตอบแทน เพราะเพียงเราได้โอกาสใช้ชีวิตมันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว และอย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่า ความกตัญญู มันเริ่มจากความรู้สึกหลังจากนั้นค่อยนำไปสู่การกระทำ แต่ผู้รับเขาไม่อาจรับรู้ความรู้สึกของเราได้นะ ถ้าไม่มีการกระทำอะไรออกมา จึงขอถือโอกาสเนื่องในวันแม่ปีนี้ ให้ทุกคนได้มีโอกาสส่งมอบความรู้สึก และแสดงการกระทำถึงความกตัญญูที่เรามีต่อคุณแม่ออกมาร่วมกันนะคะ

วิสัยทัศน์

เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ
สำหรับผู้ป่วยทั้งใน และต่างประเทศทุกระดับ

วิสัยทัศน์

เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ
สำหรับผู้ป่วยทั้งใน และต่างประเทศทุกระดับ

พันธกิจ

 • ให้บริการดูแลที่เป็นเลิศ และปลอดภัยแก่ผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • พัฒนาความพึงพอใจของผู้รับบริการ และบุคลากรในองค์กร
 • ขยายขอบเขตการให้บริการเมื่อมีโอกาสเพื่อ
  ตอบสนองความต้องการของตลาดในงบประมาณที่เหมาะสม
 • การส่งเสริมการอบรม และการศึกษาให้แก่พนักงานและ
  บุคลากรทางการแพทย์เพื่อพัฒนาการบริการ
 • เพิ่มรายได้ และรักษาผลกำไรให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

PMG ย่อมาจาก

   =  Professionalism (ทำงานถูกต้องตามหลักการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ/ มีจิตบริการต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมงานที่ดี โดยแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และวาจา)
M   =  Moral (ประพฤติตนในคุณธรรม รักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท)
G   =  Growth and Development (มีการพัฒนาตลอดเวลา)

ความหมายของสีประจำโรงพยาบาล

ความสามัคคีและความแข็งแกร่งนั้นนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง

พันธกิจ

 • ให้บริการดูแลที่เป็นเลิศ และปลอดภัยแก่ผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • พัฒนาความพึงพอใจของผู้รับบริการ และบุคลากรในองค์กร
 • ขยายขอบเขตการให้บริการเมื่อมีโอกาสเพื่อ
  ตอบสนองความต้องการของตลาดในงบประมาณที่เหมาะสม
 • การส่งเสริมการอบรม และการศึกษาให้แก่พนักงานและ
  บุคลากรทางการแพทย์เพื่อพัฒนาการบริการ
 • เพิ่มรายได้ และรักษาผลกำไรให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยบริการในเครือข่าย PMG

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

02 089 1111 สายด่วน 1307

โรงพยาบาลพีเอ็มจี บางขุนเทียน

02 477 2290-3

สหคลินิกพีเอ็มจีบางขุนเทียน (บางบอน)

02 450 3650-1

พีเอ็มจีเทียนทะเล คลินิกเวชกรรม

02 892 0145

พีเอ็มจีเพชรทองคำ คลินิกเวชกรรม

02 452 1407

พีเอ็มจีสินสาคร คลินิกเวชกรรม

099 491 8866

การรับรองคุณภาพ

GHA-CONFORMANCE-SEAL-FINAL PNG

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security