News & Events

โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ณ ตลาด ตลาดบางแคภิรมย์ 6 มุมเมืองของรัฐบาลเริ่มตรวจแต่ตั้งเช้า
ทางโรงพยาบาลพีเอ็มจีจัดกิจกรรมอบรมการฝึกใช้เครื่องมือ CIMT ตรวจหาความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ทุกวันพุธเจ้าหน้าที่จากแผนกกายภาพจะออกมาให้ ความรู้ และสอนท่าบริหารร่างกาย คลายกล้ามเนื้อ
โรงพยาบาลพีเอ็มจีเปิดให้บริการเปลี่ยนสิทธิประกันสังคมเข้าโรงพยาบาลพีเอ็มจีแล้ววันนี้

News and Subscribe

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security