วัคซีนที่เด็กต้องได้รับ มีวัคซีนอะไรบ้าง?

เมื่อมีลูก สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนกังวลคือเรื่องสุขภาพของลูกน้อย อยากให้เขาแข็งแรง เล่นได้สดใสตามวัย ไม่เจ็บป่วย ตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้คือวัคซีนป้องกันโรค
วัคซีนในไทยมีทั้งวัคซีนหลักและวัคซีนเสริม โดยจะเริ่มฉีดกันตั้งแต่แรกเกิด ในขวบปีแรกจะฉีดค่อนข้างบ่อยแล้วจะค่อยๆห่างออกไป ซึ่งการมาพบกุมารแพทย์แต่ละครั้ง นอกจากจะได้วัคซีนแล้ว ยังได้ตรวจคัดกรองพัฒนาการและประเมินสุขภาพและการเจริญเติบโตอีกด้วย

วัคซีนที่เด็กต้องได้รับ

อายุ

วัคซีน

แรกเกิด

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ครั้งที่ 1

วัคซีนป้องกันวัณโรค

2 เดือน

วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบ ครั้งที่ 1

วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ครั้งที่ 1 

วัคซีนป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 1 

วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า ครั้งที่ 1

4 เดือน

วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบ ครั้งที่ 2

วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ครั้งที่ 2

วัคซีนป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 2

วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า ครั้งที่ 2

6 เดือน

วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบ  ครั้งที่ 3

วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ครั้งที่ 3

วัคซีนป้องกันโปลิโอ(ชนิดฉีด/กิน) ครั้งที่ 3

วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า ครั้งที่ 3

8 เดือน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ครั้งที่ 1

9 เดือน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ครั้งที่ 2

วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 1

1 ปี

วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 1

1 ปี 6 เดือน

วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2

วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (เข็มกระตุ้น)

วัคซีนป้องกันโปลิโอ

2 ปี – 2 ปี 6 เดือน

วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 2

4 ปี

วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (เข็มกระตุ้น)

วัคซีนป้องกันโปลิโอ

แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ เอ็งอายุรกูล
กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลพีเอ็มจี

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคริดสีดวงถือเป็นปัญหาที่กวนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจ็บปวดที่รบกวนทางกาย และรบกวนการใช้ชีวิตของใครหลายๆคน ปัจจุบันได้มีทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้ โดยที่เจ็บตัวน้อย ฟื้นตัวได้ไว และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การส่องกล้องกระเพาะอาหาร หรือ Gastroscopy ไม่เจ็บ สามารถวินิฉัยได้ตรงจุด ตรวจง่าย ปลอดภัย แพทย์สามารถเห็นสาเหตุที่เกิดรอยโรคชัดเจน

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security