083-1112222

จ.- ส. 9.00 - 18.00

สวัสดีประเทศไทย
สวัสดีประเทศไทย
สวัสดีประเทศไทย
Previous slide
Next slide

สวัสดีประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่513,120 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในกลางภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวไทย ประเทศไทยมีอาณาเขตด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและกัมพูชา ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับประเทศพม่า และทางทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย

เมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานคร เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า 10 ล้านคน เมืองสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ระยอง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก นครราชสีมา (โคราช) ในภาคกลาง และเชียงใหม่ในภาคเหนือ นอกจากกรุงเทพและเชียงใหม่แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ภูเก็ตในภาคใต้ และพัทยาในชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศ

ภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นภูมิอากาศเขตร้อน อุณหภูมิและความชื้นสูง ภาคเหนือและภาคอีสานโดยทั่วไปมีอุณหภูมิต่ำกว่ากรุงเทพฯ ในฤดูหนาว และอุณหภูมิสูงกว่าในฤดูร้อน เดือนเมษายนและพฤษภาคมเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปี ฤดูฝนเริ่มจากมิถุนายนจนถึงปลายเดือนตุลาคม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ อากาศเย็นกว่ามาก และไม่ชื้นเท่า

Malcare WordPress Security