ประวัติแพทย์

พญ :
เสาวลักษณ์ เอ็งอายุรกูล

แผนก :

กุมารแพทย์

ภาษา

การศึกษา

-

  •  กุมารแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

-

– พ.ศ. 2556-2562

2005

2009

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เวลา

-

-

-

-

-

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ :

อัครวินทร์ ศิริมงคล

ศัลยแพทย์

นพ :

อัครวินทร์ ศิริมงคล

พญ :

ญาณิศา รุ้งอาภาจรัสกุล

สูติ-นรีแพทย์

พญ :

ญาณิศา รุ้งอาภาจรัสกุล

นพ :

เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์

รังสีวินิจฉัย

นพ :

เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security