แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

สิ้นสุด

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

3,500 บาท8,500 บาท

สิ้นสุด

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

3,500 บาท8,500 บาท

รายการตรวจ

1. Standard จำนวน 14 รายการ ราคา  3,500 บาท

2. Premium จำนวน 18 รายการ ราคา 6,500 บาท

3. Exclisive จำนวน 19 รายการ ราคา 8,500 บาท

รายละเอียดการเตรียมตัว

กรุณานอนพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำ-งดอาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ (จิบน้ำเปล่าได้)

หมายเหตุเข้ารับบริการ

1. สั่งซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
2. ราคาตรวจดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารักษาอื่นๆ หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว หรือโรคแทรกซ้อน
4.ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
5.สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
6.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
7.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
8.แพ็กเกจดังกล่าวไม่ร่วมกับสิทธิ์อื่นๆ เช่น สิทธิประกันสังคม, สิทธิบัตรทอง, สิทธิข้าราชการ ฯ
9.แพ็กเกจดังกล่าวใช้ได้เฉพาะที่ โรงพยาบาลพีเอ็มจีเท่านั้น

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security