แพ็กเกจแก้อาการนิ้วล็อค

สิ้นสุด

31/12/2564

7,000 บาท10,000 บาท

ล้างค่า

สิ้นสุด

31/12/2564

7,000 บาท10,000 บาท

ล้างค่า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาล PMG
เปิดให้บริการ ทุกวัน 08.00-18.00 น.

แพ็กเกจที่น่าสนใจ

ให้บริการตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคร้ายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยความห่วงใย

สิ้นสุด

-

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย