โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ณ ตลาดบางแคภิรมย์

โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก

     ณ ตลาดบางแคภิรมย์ 6 มุมเมืองของรัฐบาลเริ่มตรวจแต่ตั้งเช้า ขอขอบคุณนพ.ประวิทย์ สัมพันธ์สันติกูล ผอฺ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค สำนักอนามัย กทม. นายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้ช่วยเขตบางแค ทีมทหารเรือ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ โรงพยาบาล พีเอ็มจี และเครือข่ายพีเอ็มจีมากๆ ค่ะ ที่ทุ่มเทสนับสนุนนโยบายของชาติร่วมกันนะคะ

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security