PMG HOSPITAL DRIVE TO HOME

โรงพยาบาลพีเอ็มจี เล็งเห็นถึงปัญหาในการเดินทาง จึงได้คิดบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถึงบ้านคุณ ในโครงการ PMG Hospital Drive to Home เพื่อรองรับผู้ที่มีอาการ แต่ไม่สะดวกเดินทาง หรือมีผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน และไม่ต้องการที่จะออกมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 จึงได้มีการร่วมมือกับ บริษัท PANDA MOVE ในการออกตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถึงบ้าน ให้ทุกท่าน โดยมีรายละเอียด 3 แพ็กเกจ ดังนี้

ตรวจ ATK ราคา 200 บาท/ท่าน (แพ็กเกจนี้ขายสำหรับลูกค้า 20 ท่านขึ้นไป) 

สิ่งที่ได้รับ
1. ใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ATK
2. มีเจ้าหน้าที่ไป SWAB ถึงที่บ้านฟรี ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่โรงพยาบาล ไม่ต้องรอคิวตรวจนาน สะดวกสบายต่อลูกค้าเพราะสามารถเลือกวันเวลาตรวจได้

หมายเหตุ
1. แพ็กเกจ ATK 200 บาท/ท่าน ราคานี้ไม่รวมใบรับรองแพทย์ หากต้องการใบรับรองแพทย์เพิ่ม
2. มีค่าใช้จ่าย 200 บาท/ท่าน (รวมเป็นค่าใช้จ่าย 400 บาท/ท่าน) 

ตรวจ ATK ราคา 1,200 บาท/ท่าน

สิ่งที่ได้รับ
1. ใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ATK
2. ใบรับรองแพทย์ (ถ้าลูกค้าต้องการฉบับจริง รพ.จะจัดส่งทางปณ.ฟรี)
3. มีเจ้าหน้าที่ไป SWAB ถึงที่บ้านฟรี ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่โรงพยาบาล ไม่ต้องรอคิวตรวจนาน สะดวกสบายต่อลูกค้าเพราะสามารถเลือกวันเวลาตรวจได้

ตรวจ RT-PCR ราคา 3,000 บาท/ท่าน

สิ่งที่ได้รับ
1. ใบรับรองผลตรวจโควิด-19 RT-PCR
2. ใบรับรองแพทย์ (ถ้าลูกค้าต้องการฉบับจริง รพ.จะจัดส่งทางปณ.ฟรี)
3. มีเจ้าหน้าที่ไป SWAB ถึงที่บ้านฟรี ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่โรงพยาบาล ไม่ต้องรอคิวตรวจนาน สะดวกสบายต่อลูกค้าเพราะสามารถเลือกวันเวลาตรวจได้
4. รอผลออก 24-48 ชั่วโมง

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย