คุณต้องเป็นสมาชิกกับทางโรงพยาบาล PMG ก่อนถึงจะสมัครสมาชิก Premium ได้

ติดต่อ 02 451 4920 30

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security