ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤต

-

02-451-4920 ต่อ 3013

เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤต

โรงพยาบาลพีเอ็มจี พร้อมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทุกโรค และผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา และทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งมากประสบการณ์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทางโรงพยาบาลพีเอ็มจีจึงมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลาที่จะส่งมอบ การดูแลรักษาให้แก่ผู้ป่วยในระยะเวลาอันรวดเร็ว การรักษาอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันแบบไม่คาดคิดจำเป็นต้องอาศัยการดูแลรักษาที่รวดเร็ว และผู้ชำนาญการเฉพาะทางในการวิเคราะห์หาสาเหตุให้ทันท่วงที พร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษา รวมไปถึงพื้นที่ที่ออกแบบมาเฉพาะในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตโดยเฉพาะ

แพทย์ผู้รับผิดชอบ
1.) นพ.ชานนทร์ ทะสะโส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-451-4920 ต่อ 3013

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

พญ :

มุกดาภรณ์ พิชญ์พัฒนะ

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

พญ :

มุกดาภรณ์ พิชญ์พัฒนะ

พญ :

มณีกาญจน์ ศิริพรหมวิหาร

อายุรกรรม

พญ :

มณีกาญจน์ ศิริพรหมวิหาร

พญ :

สุรัมภา ประภัสสรวิจิตร

อายุรกรรม

พญ :

สุรัมภา ประภัสสรวิจิตร

นพ :

อัครินทร์ อัศวรัตน์

อายุรกรรม

นพ :

อัครินทร์ อัศวรัตน์

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security