ติดเชื้อ Covid-19 แต่ยังหาเตียงไม่ได้ เพียงมีผลตรวจ ATK ก็สามารถเข้ารับบริการตรวจ RT-PCR เพื่อเข้ารับการรักษา Hospitel ฟรีทั้งหมด!!

โรงพยาบาลพีเอ็มจี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อการรักษาอย่างเต็มที่และมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด จึงได้จัดตั้ง Hospitel เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งปัจจุบันมี Hospitel ทั้งหมด 9 แห่ง ภายใต้การดูแลในเครือ PMG มีเตียงรองรับกว่า 3,500 เตียง

กรุณากรอกข้อมูลตามจริง และแนบเอกสาร หลักฐานให้ครบถ้วน

News and Subscribe

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย