ศูนย์ Wellness Center

บริการที่ศูนย์ Wellness Center ชั้น B 1

02 451 4920 ต่อ 23016

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 07.00 – 17.30 น.

ศูนย์ Wellness Center โรงพยาบาลพีเอ็มจี พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ และเวชศาสตร์ฟื้นสภาพทุกช่วงวัยแบบองค์รวม ด้วยระบบ One Stop Service อีกทั้งบริการด้านความงามที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เพื่อปรับบุคลิกภาพ และรูปลักษณ์ภายนอกที่ดี ตลอดจนให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางด้านศัลยกรรมเสริมความงาม โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง เพราะเรามุ่งเน้นให้บริการส่งมอบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ สำหรับผู้ป่วยทั้งใน และต่างประเทศทุกระดับ เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ทำไมควรตรวจสุขภาพประจำปี?

 • เพื่อค้นหาโรค และภาวะผิดปกติในร่างกาย ซึ่งบางโรค สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ
 • ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย และอัตราการเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้กับโรคร้าย เพราะนอกจากจะช่วยให้ตรวจพบโรคก่อนที่จะแสดงอาการหรือลุกลาม ยังช่วยวางแผนการรักษาที่เหมาะสมได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ทั้งยังช่วยให้เราวางแผนในการดูแลตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้อีกด้วย

การบริการทางการแพทย์ ด้านการตรวจสุขภาพ

 • ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมแต่ละบุคคล
 • การตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมมาตรฐานของโรงพยาบาล
 • การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเริ่มทำงาน ศึกษาต่อ หรือต่อใบอนุญาตต่างๆ
 • การตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทคู่สัญญา
 • การตรวจสุขภาพเพื่อการสมัครทำประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจทางรังสี
 • การตรวจสุขภาพชาวต่างชาติ
 • การตรวจสุขภาพเฉพาะอาชีพ
 • การตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย

การบริการทางการแพทย์ ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 • การบริการให้ข้อมูล และคำปรึกษาดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้มี Healthy Lifestyle ทั้งร่างกาย และจิตใจ โดยมุ่งเน้นป้องกันก่อนการเกิดโรค หรือการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน เน้นการปรับพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่มาดูแลสุขภาพควบคู่กันไป

การบริการทางการแพทย์ ด้านเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ

 • การให้บริการคำปรึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • การตรวจวิเคราะห์ความเสื่อม และระดับฮอร์โมนในร่างกาย
 • การรักษาด้วยฮอร์โมนแบบผสมผสาน

การบริการทางการแพทย์ ด้านผิวหนัง และความงาม

 • ดริปวิตามิน เป็นการให้เกลือแร่ และวิตามินเข้าสู่ร่างกายโดยตรงผ่านหลอดเลือดดำ
 • บริการ Facial Design ออกแบบ และแก้ไขรูปหน้า
  • แก้ไขรูปหน้าด้วย Botox ช่วยลดเลือนริ้วรอย ยกกระชับหน้า ปรับโครงสร้างหน้า
  • ปรับโครงสร้างหน้าด้วย Filler ช่วยให้สวย อ่อนเยาว์ เติมเต็มร่องลึก ใบหน้ากระชับ
 • Hifu (High Intensity Focus Ultrasound) ยกกระชับใบหน้า แก้ปัญหาผิวหย่อนคล้อย ลดริ้วรอย และกระตุ้นคอลลาเจน

การบริการทางการแพทย์ ด้านศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมตา 2 ชั้น
 • ศัลยกรรมเสริมจมูก
 • ศัลยกรรมถุงใต้ตา
 • ศัลยกรรมหน้าอก
 • ศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ

Medical Technology

ศูนย์ Wellness Center โรงพยาบาลพีเอ็มจี ให้บริการแบบ One Stop Service ทำให้ผู้เข้าบริการมีความสะดวกสบาย ทั้งยังมีห้องตรวจที่เพียงพอต่อการให้บริการ พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการตรวจที่ได้มาตรฐาน อาทิ

 • ตรวจคัดกรองเส้นเลือดแดงตีบตัน ( Carotid intima media thickness : CIMT)
 • ตรวจวัดมวลร่างกาย (Body Composition)
 • ตรวจวัดสายตา VA เบื้องต้น
 • ตรวจวัดสายตาอาชีวอนามัย
 • ตรวจวัดตาบอดสี
 • เครื่อง Hifu หัตถการยกกระชับผิว และสัดส่วน โดยใช้เครื่องมือเฉพาะที่มีหลักการการทำงานโดยปล่อยพลังงานคลื่นเสียงอัลตราซาวนด์ความเข้มข้นสูง ส่งไปในชั้นผิวหนัง SMAS
 • ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)
 • ตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจ (Exercise Stress Test)

เวลาทำการ
เปิดบริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 – 17.30 น.

For more information, please call
เบอร์โทรศัพท์ 02-451-4920 ต่อ 23016 หรือ 066-115-3015

แพทย์ผู้รับผิดชอบ ประจำศูนย์ Wellness Center

พญ :

กรวีร์ วิโรจน์สกุลชัย

surgeon

พญ :

กรวีร์ วิโรจน์สกุลชัย

M.D

อัครินทร์ อัศวรัตน์

อายุรกรรม

M.D

อัครินทร์ อัศวรัตน์

พญ :

ญาณิศา รุ้งอาภาจรัสกุล

สูติ-นรีแพทย์

พญ :

ญาณิศา รุ้งอาภาจรัสกุล

M.D

โชติอาภา ดุริยานนท์

อาชีวะเวชศาสตร์

M.D

โชติอาภา ดุริยานนท์

News and Subscribe

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security