ประวัติแพทย์

B.TM.
Raphatson Prommkijjanont

แผนก :

Thai Traditional Medicine

ภาษา

การศึกษา

2020

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

อ.

วันอังคาร

พ.

วันพุธ

พฤ.

วันพฤหัส

ศ.

วันศุกร์

ส.

วันเสาร์

เวลา

08.00-17.00

08.00-17.00

08.00-17.00

08.00-17.00

08.00-17.00

สถานที่

แผนก - ห้องตรวจ - ชั้น - ตึก -

แผนก - ห้องตรวจ - ชั้น - ตึก -

แผนก - ห้องตรวจ - ชั้น - ตึก -

แผนก - ห้องตรวจ - ชั้น - ตึก -

แผนก - ห้องตรวจ - ชั้น - ตึก -

Responsible Doctor

News and Subscribe

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย