ประวัติแพทย์

พญ :
ณัฏฐิมา เฉลิมช่วง

แผนก :

Internist

ภาษา

Responsible Doctor

M.D

ธเรศ เล่าสุอังกูร

อายุรกรรม

M.D

ธเรศ เล่าสุอังกูร

M.D

อัครินทร์ อัศวรัตน์

อายุรกรรม

M.D

อัครินทร์ อัศวรัตน์

M.D

สมบูรณ์ แช่มปรีดา

Internist

M.D

สมบูรณ์ แช่มปรีดา

News and Subscribe

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย