ประวัติแพทย์

พญ :
กรวีร์ วิโรจน์สกุลชัย

แผนก :

surgeon

ภาษา

การศึกษา

การศึกษา

– แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

– วุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

– Board Certifications in Anti-Aging Medicine or Nutritional Medicine from WOSAAM

– ร่วมการสัมมนาคีเลชั่นบำบัด โดย สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

– ร่วมโครงการฝึกอบรม “แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล” โดย สมาคมเวชสารสนเทศไทย

The New Generation IT Doctor for Hospital Development

– อบรม มาตรฐานการบริการสุขภาพนานาชาติกับการบริหารจัดการโรงพยาบาล JCI hospital standard โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และ Healthcare Expert group thailand

ความเชี่ยวชาญ

– แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคศัลยกรรมทั่วไป

– แพทย์ดูแลรักษาด้วยศาสตร์ชะลอวัย

2005

2009

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

จ.

วันจันทร์

อ.

วันอังคาร

พ.

วันพุธ

พฤ.

วันพฤหัสบดี

ศ.

วันศุกร์

เวลา

-

-

-

-

-

Responsible Doctor

M.D

โชติอาภา ดุริยานนท์

อาชีวะเวชศาสตร์

M.D

โชติอาภา ดุริยานนท์

M.D

อัครวินทร์ ศิริมงคล

surgeon

M.D

อัครวินทร์ ศิริมงคล

News and Subscribe

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security