ประวัติแพทย์

M.D
โชติอาภา ดุริยานนท์

แผนก :

อาชีวะเวชศาสตร์

ภาษา

การศึกษา เเละความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

– วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2547

-แพทยศาสตร์บัณฑิต พบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ) พ.ศ. 2553

-วุฒิบัตรอาชีวะเวชศาสตร์ (2 เดือน) รุ่น 12 แขนงอาชีวะเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2566

-ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและเดินทาง รุ่น 1 แขนงเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและเดินทาง ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2566

ความเชี่ยวชาญ

-ตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย ตรวจใบอนุญาติทำงานในเรือ (offshore) ตรวจปัจจัยเสี่ยงก่อนเข้าทำงานและขณะทำงาน ตรวจเดินสำรวจโรงงานตามกฎหมายฯ

-ตรวจสุขภาพทั่วไป ,ก่อนเข้าทำงาน , ต่อใบอนุญาตขับขี่, ก่อนเข้าเรียน, ต่อใบอนุญาตทำงานต่างด้าวและอื่นๆ

-ให้คำปรึกษาการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประสงค์ทำงานในต่างประเทศหรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย

-ตรวจรักษาโรคหรือภาวะทางอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ผ่านการอบรม)

2005

2009

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

จ.

วันจันทร์

อ.

วันอังคาร

พ.

วันพุธ

พฤ.

วันพฤหัสบดี

ศ.

วันศุกร์

เวลา

-

-

-

-

-

Responsible Doctor

M.D

อัครวินทร์ ศิริมงคล

surgeon

M.D

อัครวินทร์ ศิริมงคล

พญ :

กรวีร์ วิโรจน์สกุลชัย

surgeon

พญ :

กรวีร์ วิโรจน์สกุลชัย

News and Subscribe

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security