ประวัติแพทย์

M.D
Pravinvit SoieyPootTan

แผนก :

General doctor

ภาษา

การศึกษา

2018

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2561

2004

2005

2009

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

จ.

วันจันทร์

อ.

วันอังคาร

พ.

วันพุธ

พฤ.

วันพฤหัสบดี

ศ.

วันศุกร์

เวลา

07.00-17.00 น.

07.00-17.00 น.

07.00-17.00 น.

07.00-17.00 น.

07.00-17.00 น.

Responsible Doctor

M.D

วริทธิ์ เจียรศิริกุล

เวชปฏิบัติทั่วไป

M.D

วริทธิ์ เจียรศิริกุล

News and Subscribe

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย