CIMT คืออะไร ?

     CIMT (Carotid intima media thickness) เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใ้ช้ตรวจวัดเส้นเลือดแดงตีบตันซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์, อัมพาต, กล้ามเนื้อหัวใจขาด, ไตวายและแผลเบาหวาน โรคเส้นเลือดแดงตีบตันสามารถตรวจวัดได้แต่เนิน ๆ ใช้เวลาเพียงแค่  5 นาที โดยที่ข้อบ่งชี้ของผู้ที่สมควรที่จะเข้ารับการตรวจเส้นเลือดแดงตีบตันมีดังนี้

  • ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน (Obesity)
  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีและที่มีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจ (Family History of Heart Disease) และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต (Cerebrovascular Accident)
  • ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง (Elevated Blood Pressure)
  • ผู้ที่มีภาวะคลอเลสตอรอลสูง (Elevated Cholesterol)
  • ผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวาน (Diabetics)
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Glucose Intolerance or Insulin Resistance)
  • ผู้ที่เข้าข่ายอยู่ในภาวะอารมณ์ร้อน (Hot-Temperament)
  • ผู้ป่วยที่มีระบบการเผาผลาญบกพร่อง (Metabolic Syndrome)
  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกัน (Preventative Exam) ตามมาตรฐานของสมาคมโรคหัวใจของประเทศอเมริกา (American Heart Association)

     โรคเส้นเลือดตีบตันเป็นสาเหตุการตายหลักในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการดำเนินชีวิตยุคใหม่ที่ไม่เหมาะสม เช่น การกินอาหารไม่เป็นเวลา (Irregular Nutrition), การสูบบุหรี่, การดื่มแอลกลอฮอล์, ความเครียดและการขาดการออกกำลังกาย พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่นำมาสู่เส้นเลือดตีบตัน (Atherosclerotic Plaque, Atheroma) ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับโรคเส้นเลือด หัวใจ (Coronary Artery Disease) ซึ่งทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Infraction), กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic Heart Disease), หัวใจหยุดทำงาน (Apoplexy)

การรักษาอาการปวดคอ (Neck Pain)

อาการปวดคอเฉียบพลัน (Acute Neck Pain) แพทย์จะให้ผู้ป่วยพักการเคลื่อนของบริเวณคอให้อยู่นิ่ง ๆ หรืออาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงคอ (Collar) ร่วมกับการใช้น้ำอุ่นประคบ นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาลดการอักเสบและลดอาการปวดร่วมกับการใช้ยาทาภายนอก

อาการปวดคอเรื้อรัง (Chronic Neck Pain) การรักษาอาการปวดคอเรื้อรังจะมุ่งเน้นไปที่การกำจัดสาเหตุที่เป็นปัจจัยสำคัญ แพทย์จะแนะนำให้ตรวจวินิจฉัย หรือทำ MRI เพื่อตรวจสแกนแบบละเอียดเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดคอเรื้อรัง

การรักษาโดยการผ่าตัด (Surgical Treatment) สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการของประสาทไจสันหลังถูกกดทับ หรือโรคมะเร็งที่แพร่กระจายมายังกระดูกสันหลังบริเวณส่วนของลำคอ อาการลักษณะดังกล่าวต้องรักษาโดยการผ่าตัดเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

หินปูนคืออะไร ส่งผลเสียด้านใดบ้าง จำเป็นต้องขูดทุกคนจริงไหม หรือใครบ้างที่ควรหินปูน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ใครที่ยังไม่เคยหินปูนควรรู้ เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีในระยะยาว
ภาวะลองโควิด (Long COVID) หรือ อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19 จะมีความรุนแรงมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละบุคคล เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ และสามารถดูแลตัวเองหลังรักษาโควิด-19 หายแล้ว
ปัจจุบันการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลาย ๆ บริษัทเพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจของบริษัทว่า พนักงานที่เข้ามาทำงานจะมีความพร้อม

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย