พญ : ศรีรัตน์ อรุณรัตนากุล

อาคาร 1 ชั้น 2

02 451 4921

เวลา 8.00 - 20.00 น.

ศูนย์โรคหัวใจพร้อมให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ

ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศและเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้คนไทยรู้จักการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ วินิจฉัย รักษาและผ่าตัด รวมทั้งให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูหัวใจครบทุกสาขาทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
 

  • การตรวจด้วยอุปกรณ์พิเศษภายนอกร่างกาย
  • การตรวจรังสีวินิจฉัย

การรักษาโรคหัวใจ

  • การทำหัตการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
  • การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

บริการด้านโรคหัวใจ

  • คลินิกหัวใจอ่อนกำลัง
  • คลินิกเวชศาสต์เชิงรุกป้องกันโรคหัวใจ
  • คลินิกยาต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือด


อายุรแพทย์หัวใจและศัลยแพทย์หัวใจต่างอุทิศตนในการทำงานเพื่อคงการรักษาโรคหัวใจ
ในระดับมาตรฐานสากลสูงสุดด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ :

โชติอาภา ดุริยานนท์

อาชีวะเวชศาสตร์

นพ :

โชติอาภา ดุริยานนท์

Malcare WordPress Security