บทความ

โรงพยาบาลพีเอ็มจี ได้จัดกิจกรรมดีๆ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ให้กับผู้เข้ารับบริการทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันตน ที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพีเอ็มจี
“โรคหัวใจ” จัดอยู่ในกลุ่มโรคที่มักไม่แสดงอาการชัดเจน โรคหัวใจบางชนิดไม่มีอาการที่สามารถสังเกตเห็น หรือเรียกว่าไม่มีอาการที่รุนแรงและชัดเจน
วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2565
แผนกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับผู้เข้ารับบริการ
รายการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคมตามสิทธิโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
การตรวจเช็คร่างกายภายหลังจากการติดเชื้อโควิด-19 จึงเป็นสิ่งที่แพทย์แนะนำโดยการประเมินดังกล่าวควรทำภายหลังการติดเชื้อหายแล้วอย่างน้อย 6 สัปดาห์
เราทุกคนสามารถช่วยกันดูแลสังคม โดยเริ่มจากตนเอง เพื่อลดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่อาจติดซ้ำได้ง่ายกว่ารอบแรก
หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายอวัยวะหนึ่ง ทำหน้าที่สูบฉีดเลือด นำอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆ ทั่วร่างกาย ถ้าหัวใจมีรอยโรคย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายลดลงตามไปด้วย ซึ่งอาจส่งผลถึงชีวิตได้

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security