6 สัญญาณเตือนมะเร็งต่อมลูกหมาก ในผู้ชายอายุมาก

“มะเร็งต่อมลูกหมาก” คือหนึ่งในมะเร็งที่ถูกพบบ่อยในผู้ชาย และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยลักษณะของโรคที่ไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจน หรือหากมีอาการก็จะมีลักษณะคล้ายกับอาการต่อมลูกมากโต หรือต่อมลูกหมากอักเสบ ทำให้ถูกมองว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นตามวัย กว่าจะตรวจพบก็เป็นมากหรือลุกลามไปสู่อวัยวะสำคัญอื่นๆ ของร่างกาย ดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากจึงมีความสำคัญ เพื่อให้พบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และทำการรักษาได้ทันท่วงที

สารบัญมะเร็งต่อมลูกหมาก

 1. ต่อมลูกหมากมีความสำคัญอย่างไร?

 2. มะเร็งต่อมลูกหมากน่ากลัวขนาดไหน?

 3. มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากสาเหตุใด?

 4. 6 สัญญาณเตือนมะเร็งต่อมลูกหมาก

 5. วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากมีอะไรบ้าง?

 6. ใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก?

 7. การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

 

ต่อมลูกหมาก(Prostate Gland) มีความสำคัญอย่างไร

ต่อมลูกหมากเป็นต่อมมีท่อในระบบสืบพันธุ์เพศชาย ในผู้ใหญ่จะมีขนาดประมาณผลเกาลัด ต่อมลูกหมากตั้งอยู่ในเชิงกราน ภายในต่อมเป็นทางผ่านของท่อปัสสาวะที่มาจากกระเพาะปัสสาวะ เรียกว่า ท่อปัสสาวะส่วนต่อมลูกหมาก ซึ่งมีท่อฉีดอสุจิอีกสองท่อมารวมเข้าด้วย โดยตัวต่อมลูกหมากจะมีการเติบโตขึ้นตามอายุ เพราะฮอร์โมนเพศชาย

มะเร็งต่อมลูกหมากน่ากลัวขนาดไหน

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย ปัจจุบันพบมากเป็นอันดับ 4 ของมะเร็งที่พบทั้งหมดในเพศชายไทย และเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งที่พบทั้งหมดในเพศชายจากทั่วโลก ปัจจุบันสาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีการศึกษาวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น อายุที่มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากสาเหตุใด

มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากการเจริญเติบโตและแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ต่อมลูกหมากจนกลายเป็นก้อนมะเร็ง โดยเซลล์มะเร็งเหล่านั้นจะสามารถแพร่กระจายผ่านกระแสเลือด หรือต่อมน้ำเหลืองไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ทำให้อวัยวะเหล่านั้นเสียหายและถูกทำลายในที่สุด แต่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ก็สามารถดำเนินการรักษาให้หายขาดได้

มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากการเจริญเติบโตและแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ต่อมลูกหมากจนกลายเป็นก้อนมะเร็ง โดยเซลล์มะเร็งเหล่านั้นจะสามารถแพร่กระจายผ่านกระแสเลือด หรือต่อมน้ำเหลืองไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ทำให้อวัยวะเหล่านั้นเสียหายและถูกทำลายในที่สุด แต่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ก็สามารถดำเนินการรักษาให้หายขาดได้

ระยะที่ 1 มะเร็งมีขนาดเล็ก อยู่ในต่อมลูกหมาก การตรวจทางทวารหนักมักไม่ค่อยพบ
ระยะที่ 2 มะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ยังอยู่ในต่อมลูกหมาก สามารถคลำพบโดยการตรวจทางทวารหนัก
ระยะที่ 3 มะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น จนอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ และกระจายออกนอกต่อม สามารถคลำพบโดยการตรวจทางทวารหนัก
ระยะที่ 4 มะเร็งลุกลามไปสู่ต่อมน้ำเหลือง หรือลุกลามไปกระดูกและอวัยวะอื่นๆ

สำหรับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย หากตรวจพบเจอตั้งแต่ระยะแรกเริ่มก็มีสิทธิ์รักษาให้หายขาดได้หรือสามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้ ดังนั้นการตรวจคัดกรอกมะเร็งต่อมลูกหมากที่ง่ายที่สุดคือการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งควรจะเข้ารับการตรวจอย่างสม่ำเสมอทุกปี ประกอบกับการสังเกตอาการของตัวเอง โดยเฉพาะเวลาปัสสาวะด้วย หากมีความผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

6 สัญญาณเตือนมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มแรกจะไม่แสดงอาการจนกว่าเนื้องอกจะไปทำให้ต่อมลูกหมากใหญ่โตขึ้นหรือเมื่อมะเร็งลุกลามไปเกินกว่าบริเวณต่อมลูกหมาก เซลล์มะเร็งที่เจริญเติบโตขึ้นจะเกิดแรงกดทับต่อท่อปัสสาวะ เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมักมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะดังนี้

 1. ปัสสาวะลำบากและเจ็บปวดเวลาถ่ายปัสสาวะ
 2. ปัสสาวะไม่พุ่ง หรือปัสสาวะราดเท้า
 3. ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะเวลากลางคืน
 4. มีเลือดในน้ำปัสสาวะ หรือน้ำอสุจิ
 5. เวลาหลั่งเมื่อถึงจุดสุดยอดจะปวด
 6. ปวดหรือแน่นตึงบริเวณบั้นเอว สะโพก เชิงกราน หรือต้นขา

วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากมีอะไรบ้าง

แม้ว่าอาการเริ่มต้น ของมะเร็งต่อมลูกหมาก จะสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้น แต่โรคนี้ก็สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีแนวทางการตรวจหา ดังนี้
1. การลูบคลำต่อมลูกหมากทางทวารหนัก(Digital rectal examinarion – DRE)
เนื่องจากต่อมลูกหมากอยู่ติดกับทวารหนัก แพทย์จึงสามารถสวมถุงมือแล้วใช้นิ้วสอดเข้าไปทางทวารหนักเพื่อตรวจคลำขนาดรูปร่างและความยืดหยุ่นของต่อมลูกหมาก ซึ่งในรายที่เป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะพบต่อมลูกหมากเป็นก้อนแข็งหรือขรุขระ

2. การเจาะเลือดหาค่า PSA (Prostate specific antigen (PSA) test)
เป็นการตรวจเลือดดูค่าสารบ่งชี้มะเร็งที่สร้างโดยเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากที่เรียกว่า “พีเอสเอ” ซึ่งมักพบระดับพีเอสเอในเลือดสูงมากกว่าปกติในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก
3. การตรวจอัลตราซาวนด์ต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก (Transrectal ultrasound – TRUS)
เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงโดยแพทย์จะใช้เครื่องมือสอดเข้าทางทวาร ซึ่งแพทย์จะใช้เครื่องมือสำหรับตรวจสอดเข้าทางทวารหนักไปยังตำแหน่งของต่อมลูกหมากเพื่อช่วยในการหาตำแหน่งของก้อนเนื้อ จากนั้นจะเก็บชิ้นเนื้อตัวอย่างจากต่อมลูกหมากออกมาตรวจทางพยาธิวิทยาว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่
4. การตัดชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมาก (Prostate Biopsy)
เมื่อแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อที่สงสัยและมีค่า PSA สูงขึ้นเมื่อติดตามเป็นระยะ แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมาก เพื่อนำชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาดูว่าเป็นมะเร็งจริงหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะตัดชิ้นเนื้อของต่อมลูกหมากขณะที่ทำการตรวจต่อมลูกหมากด้วยอัลตราซาวนด์ทางทวารหนัก

ใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

ผู้ชายทุกคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปควรเข้ารับการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) แต่หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ควรเข้ารับการตรวจครั้งแรกเมื่ออายุ 45 ปี และควรตรวจเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

ในระยะเริ่มต้นของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ก้อนมะเร็งจะมีขนาดเล็กและอยู่เฉพาะในต่อมลูกหมาก ยังไม่ลุกลามกระจายตัวไปสู่อวัยวะอื่น หากตรวจพบได้เร็วและแพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยำ จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก แพทย์จะแนะนำวิธีการรักษาต่างๆที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ดังนี้

1.การผ่าตัด (Surgery)

เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มีความแข็งแรงและพร้อมในการผ่าตัด และมะเร็งยังไม่ออกนอกต่อมลูกหมากหรือมีออกนอกต่อมลูกหมากไปในระดับหนึ่ง ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผ่าตัด เป้าหมายของการผ่าตัดต่อมลูกหมากคือต่อมลูกหมากคือผ่าเอาต่อมลูกหมากที่มีก้อนมะเร็งและผ่าเอาเนื้อเยื่อบริเวณรอบเซลล์มะเร็งและต่อมน้ำเหลืองออก

2.การรักษาโดยการฉายรังสีหรือรังสีบำบัด (Radiation therapy)

เป็นการใช้รังสีพลังงานสูงเพื่อทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่บริเวณต่อมลูกหมากโดยตรง วิธีนี้จะเหมาะกับผู้ป่วยอายุมาก ร่างกายไม่แข็งแรงซึ่งอาจใช้ทดแทนการผ่าตัด หรือสำหรับผู้ที่ผ่านการผ่าตัดมาแล้ว อาจฉายแสงในกรณีที่อาจมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่เพื่อให้การควบคุมโรคดียิ่งขึ้น หรืออาจมีการใช้วิธีรังสีรักษาในระยะเเพร่กระจายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอาการ

3.การรักษาด้วยการควบคุมฮอร์โมนเพศชาย (Hormone therapy) )

ยับยั้งฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า “แอนโดรเจน” เพื่อไม่ให้ฮอร์โมนไปกระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ การใช้ยาต้านฮอร์โมน หรือการผ่าตัดลูกอัณฑะทั้งสองออก

4.การรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy)

ใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากที่อยู่ในระยะแพร่กระจาย โดยวิธีการให้ยาในรูปแบบฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย เคมีบำบัดสามารถผ่านไปทุกส่วนของร่างกาย เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งได้

ทั้งนี้หลังจากการรักษา ยังคงต้องคอยติดตามอาการอยู่เป็นระยะ เพราะมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะกลับมากำเริบอีก สิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือการตรวจค่า PSA มะเร็งต่อมลูกหมากอยู่เป็นระยะ มาพบแพทย์ตามนัดและทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

สรุป

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่รักษาได้ ดังนั้นเมื่อตรวจพบควรรีบเข้ารีบเข้ารับการรักษาทันที ก่อนที่มะเร็งจะลูกลามมากขึ้น รวมถึงมะเร็งต่อมลูกหมากยังเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ ด้วยการตรวจสุขภาพประจำทุกปี รวมไปถึงการดูแลตัวเอง ทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคริดสีดวงถือเป็นปัญหาที่กวนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจ็บปวดที่รบกวนทางกาย และรบกวนการใช้ชีวิตของใครหลายๆคน ปัจจุบันได้มีทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้ โดยที่เจ็บตัวน้อย ฟื้นตัวได้ไว และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การส่องกล้องกระเพาะอาหาร หรือ Gastroscopy ไม่เจ็บ สามารถวินิฉัยได้ตรงจุด ตรวจง่าย ปลอดภัย แพทย์สามารถเห็นสาเหตุที่เกิดรอยโรคชัดเจน

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security