คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

02-451-4920 ต่อ 1014

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์
เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

การบริการทางการแพทย์ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลพีเอ็มจี มุ่งเน้นในการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้มารับบริการด้วยความรู้ทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง บรรยากาศผ่อนคลาย สะอาด ปลอดภัย โดยมีบริการตรวจและรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เช่น การจ่ายยาสมุนไพร, การทำหัตถบำบัดเพื่อรักษาโรค, การอบไอน้ำสมุนไพร,การประคบสมุนไพร, การดูแลมารดาหลังคลอด, การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ ตลอดทั้งการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพนวดฝ่าเท้านวดด้วยน้ำมันอโรม่า เพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลพีเอ็มจี พร้อมให้บริการท่านและครอบครัว

อัตราค่าบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์

การบริการแพทย์แผนไทย

อัตราคาบริการและระยะเวลาการบริการ
ระยะเวลาราคา (บาท)
นวดผ่อนคลายเฉพาะจุด  30 นาที150
นวดผ่อนคลายทั้งตัว 60 นาที300
นวดฝ่าเท้า  60 นาที300
สปาขัดผิว   45 นาที500
นวดน้ำมันอโรม่า    60 นาที400
กดจุดเพื่อรักษาอาการและประคบสมุนไพร60 นาที300
นวดรักษาอาการและประคบสมุนไพร 90 นาที500
ประคบสมุนไพร (เฉพาะที่)30 นาที200
ประคบสมุนไพร (ทั้งตัว) 90 นาที450
อบไอน้ำ30 นาที200
นวดรักษาอาการ + ประคบสมุนไพร + อบไอน้ำ120 นาที700
นวดกระตุ้นน้ำนม 45 นาที300
ดูแลหลังคลอด 120 นาที1,000

แพทย์ผู้รับผิดชอบ
1.) พท.ป. รภัสสรณ์ พร้อมกิจจานนท์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-451-4920 ต่อ 1014

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

พทป :

รภัสสรณ์ พร้อมกิจจานนท์

แพทย์แผนไทยประยุกต์

พทป :

รภัสสรณ์ พร้อมกิจจานนท์

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย