แผนกอายุรกรรมทั่วไป

บริการที่แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น G

02-451-4920 ต่อ 1112, 1026

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.00-17.00 น.

บริการทางการแพทย์ แผนกอายุกรรมทั่วไป

แผนกอายุกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพีเอ็มจี ให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆทางด้านอายุรกรรม อายุรกรรมคือการรักษาโรคด้วยยา โรงพยาบาลพีเอ็มจีเรามีแพทย์เฉพาะทางคอยดูแลรักษาตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง ทางโรงพยาบาลพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาของผู้ป่วยโรคดังกล่าวนี้ เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ผู้ป่วยความดันโลหิต, ผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง, ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ, ผู้ป่วยโรคระบบหลอดเลือด เป็นต้น

แพทย์ผู้รับผิดชอบ (ในช่วงเวลาทำการปกติ)

  1. นายแพทย์ ชานนทร์ ทะสะโส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 02-451-4920 ต่อ 1112, 1026

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

พญ :

มุกดาภรณ์ พิชญ์พัฒนะ

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

พญ :

มุกดาภรณ์ พิชญ์พัฒนะ

พญ :

มณีกาญจน์ ศิริพรหมวิหาร

อายุรกรรม

พญ :

มณีกาญจน์ ศิริพรหมวิหาร

พญ :

สุรัมภา ประภัสสรวิจิตร

อายุรกรรม

พญ :

สุรัมภา ประภัสสรวิจิตร

นพ :

อัครินทร์ อัศวรัตน์

อายุรกรรม

นพ :

อัครินทร์ อัศวรัตน์

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security