แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

บริการที่แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น G

02-451-4920 ต่อ 1125

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์–ศุกร์
เวลา 08.00–17.00 น.

Info@pmghospital.com

บริการทางการแพทย์ แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

แผนกสูติ-นรีเวชกรรมโรงพยาบาลพีเอ็มจี ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพของสตรีทุกวัยตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยโรค การตรวจรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์ตามมาตรฐานด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย โดยทีมสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ทางโรงพยาบาลพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาของผู้ป่วยโรคดังกล่าว เช่น

  • การบริการฝากครรภ์ซึ่งทางโรงพยาลรับดูแลตั้งแต่ระยะฝากครรภ์พร้อมประเมินภาวะความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์
  • ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ 2 มิติ และ 4 มิติ
  • วางแผนครอบครัว (มีบริการคุมกำเนินดังนี้ ยาเม็ดคุมกำเนิด, ยาฉีดคุมกำเนิด, ยาฝังคุมกำเนิด)
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี มีการบริการดังนี้ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, การตรวจหาเชื้อ HPV
  • บริการให้คำปรึกษาและฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
  • ให้คำปรึกษาด้านการ ผ่าตัดโรคทางนรีเวชกรรม

แพทย์ผู้รับผิดชอบ (ในช่วงเวลาการทำการปกติ)

  1. แพทย์หญิง อนุรีย์ อึงคนึงเดชา
  2. นายแพทย์ ชาญ วัฒนาศรมศิริ
  3. นายแพทย์ จักรกฤษณ์ ชูสกุลชาติ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

พญ :

ญาณิศา รุ้งอาภาจรัสกุล

สูติ-นรีแพทย์

พญ :

ญาณิศา รุ้งอาภาจรัสกุล

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security