แผนกรังสีวินิจฉัย

ให้บริการที่แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น G

02-451-4920 ต่อ 1130

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - วันศุกร์
เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

การบริการทางการแพทย์ แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย มุ่งเน้นในการให้บริการตรวจด้านรังสีวินิจฉัยด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป (General X-Ray) ที่มีระบบ DR (Digital Radiography) ซึ่งเป็นระบบที่สร้างภาพทางรังสีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงอีกทั้งยังมีบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT : Computer Tomography) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างภาพ 3 มิติ เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคและหาความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกายได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ทางแผนกรังสีวินิจฉัยมีบริการเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจประเมินความผิดปกติของอวัยวะภายในโดยไม่ใช้รังสี แต่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเกินความสามารถที่หูของมนุษย์จะสามารถได้ยินมาใช้ประโยชน์ในการตรวจหา ประเมิน ติดตามดูความผิดปกติของอวัยวะภายใน ซึ่งเครื่อง Ultrasound สามารถตรวจได้หลายส่วนเช่น ตรวจหานิ่งในถุงน้ำดี ตรวจสอบการตั้งครรภ์ หรือตรวจสอบความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ เป็นต้น

อีกทั้งทางแผนกรังสีวินิจฉัยยังมีบริการเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ที่ได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐานสากลอย่างเครื่อง Portable X-Ray ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายไปหอผู้ป่วยวิกฤติตามแผนกต่างๆได้ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการด้วยการคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการให้รังสีให้แก่ผู้ป่วย

แพทย์ผู้รับผิดชอบ
1.) พญ.จารุวรรณ ตรงสุจริต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-4514920 ต่อ 1130

Malcare WordPress Security