แผนกกุมารเวช

บริการที่แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น G

02-451-4920 ต่อ 1026

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

การบริการทางการแพทย์ แผนกกุมารเวชกรรม

“การเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพัฒนาการที่ดี และมีความนับถือตัวเองที่ดี คือ เป้าหมายในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ทุกคน”

คลินิกเด็ก โรงพยาบาลพีเอ็มจี พร้อมให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งทีมพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ คลินิกเด็กของเราให้บริการสําหรับเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดไปจนถึงอายุ 15 ปี โดยครอบคลุมการให้บริการดังต่อไปนี้

  • บริการตรวจรักษาโรคเด็กทั่วไป เช่น ไข้หวัด, การติดเชื้อ RSV (Respiratory Syncytial Virus), ลำไส้อักเสบ
  • บริการการให้วัคซีนเด็กตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และการให้วัคซีนเสริมทุกชนิด
  • บริการแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการ และคัดกรองพัฒนาการตามวัย
  • บริการให้การดูแลรักษาทารกแรกเกิด รวมทั้งให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • บริการการตรวจรักษาเด็กโรคภูมิแพ้ เช่น หอบหืด แพ้อากาศ
  • บริการประเมินภาวะโภชนาการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้อาหารตามวัย
  • บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงลูกเชิงบวก

 แพทย์ผู้รับผิดชอบ (ในช่วงเวลาการทำการปกติ)

  1. นายแพทย์ ธีระยุทธ์ ธนนันท์ธัญโชติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์
02-451-4920 ต่อ 1026

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย