โรงพยาบาลพีเอ็มจี จัดกิจกรรมอบรมการใช้เครื่อง CIMT ให้แก่เจ้าหน้าที่

ทางโรงพยาบาลพีเอ็มจีจัดกิจกรรมอบรมการฝึกใช้เครื่องมือ CIMT ตรวจหาความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
โดยปกติทางโรงพยาบาลพีเอ็มจีจะมีการจัดกิจกรรมอบรมในเรื่องการปฎิบัติการต่างๆ ทุกเดือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรของพีเอ็มจี และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ารับบริการจากโรงพยาบาล

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security