แผนกอายุรกรรมหัวใจ

บริการที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น G

02 451 4921 ต่อ 1112, 1026

เปิดให้บริการทุกวัน วันอังคาร - วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00-12.00น.

ศูนย์โรคหัวใจพร้อมให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาล พีอ็มจี ให้บริการดูแลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ รองรับการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาอย่างครบวงจร พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการรักษาที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงสุด ตั้งแต่ก่อนรับการรักษาและหลังการรักษา มีการส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลทุกสถานการณ์

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ 
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography, ECG)
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test, EST)
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography, Echo)
การรักษาโรคหัวใจ
  • การทำหัตการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
  • การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
บริการด้านโรคหัวใจ
  • คลินิกหัวใจอ่อนกำลัง
  • คลินิกเวชศาสต์เชิงรุกป้องกันโรคหัวใจ
  • คลินิกยาต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือด
อายุรแพทย์หัวใจและศัลยแพทย์หัวใจต่างอุทิศตนในการทำงานเพื่อคงการรักษาโรคหัวใจ ในระดับมาตรฐานสากลสูงสุดด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-451-4920 ต่อ 1112, 1026

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

พญ :

มณีกาญจน์ ศิริพรหมวิหาร

อายุรกรรม

พญ :

มณีกาญจน์ ศิริพรหมวิหาร

นพ :

ปวีณวิชญ์ สร้อยพุดตาน

แพทย์ทั่วไป

นพ :

ปวีณวิชญ์ สร้อยพุดตาน

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security