แผนกตรวจสุขภาพ

บริการที่แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น G

02 451 4920 ต่อ 1026

เวลาทำการ เปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

การบริการทางการแพทย์ แผนกตรวจสุขภาพ (ศูนย์ Check Up)

โรงพยาบาลพีเอ็มจี พร้อมให้บริการตรวจรักษา และดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร การตรวจสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในวัยสูงอายุและวัยทำงาน เพราะเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็จะเสื่อมไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น และอาจมีการก่อตัวของโรคโดยที่ตัวเองไม่รู้ เช่น ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดังนั้นหากรอให้เกิดอาการแล้วค่อยทำการรักษา อาจจะสายเกินไปหรือต้องใช้เวลานานทำให้สูญเสียเวลา และค่าใช้จ่าย การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นวิธีการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรควิธีหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นการประเมินสุขภาพตนเองว่า ในรอบปีที่ผ่านมามีสิ่งผิดปกติหรือต้องแก้ไขอย่างไร รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้หากตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก แพทย์ก็จะได้ทำการรักษาควบคุมไม่ให้โรคหรือการเจ็บป่วยนั้นรุนแรง หรือเกิดภาวะแทรกซ้อน การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นการประเมินภาวะสุขภาพโดยทั่วไป ถ้าพบความผิดปกติหรือภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคก็จะได้ปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งทางโรงพยาบาลพีเอ็มจี อำนวยความสะดวกด้านการตรวจสุขภาพแบบ One Stop Service โดยครอบคลุมการบริการดังนี้

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน 
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพทำงานบนเรือลงทะเล 
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพต่างด้าว 
  • ตรวจสุขภาพต่อวีซ่าชาวต่างชาติ
  • ตรวจสุขภาพเพื่ออุปสมบท
  • ตรวจสุขภาพเพื่อศัลยกรรม
  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าศึกษาต่อ และอีกหลากหลายรายการตามผู้.ใช้บริการกำหนด เช่น ตรวจสุขภาพทำใบขับขี่ เป็นต้น

แพทย์ที่รับผิดชอบ (ในช่วงเวลาทำการปกติ)

  1. นายแพทย์ ณัฐวุฒิ นุชนนทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์
02-451-4920 ต่อ 1026

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security