ระเบียบและข้อบังคับในการกับตัวและรักษาตัวที่ Hospitel

ระเบียบและข้อบังคับในการกักตัว และรักษาตัวที่ Hospitel

(อ้างอิงตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ)
1. กรุณาใส่แมสตลอดเวลาระหว่างการเข้าพัก
2. ห้ามเปิดประตู หน้าต่าง และออกจากห้องพักโดยเด็ดขาด นอกจากออกมารับอาหาร และทิ้งขยะในที่จัดวางเท่านั้น
3. ห้ามเข้าเยี่ยมทุกกรณี งดรับของฝากและของเยี่ยม นอกจากสิ่งจำเป็นตลอดการเข้าพัก
4. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการพนันโดยเด็ดขาด
5. อาหารมี 3 มื้อ โดยทุกวันจะจัดวางไว้ที่โต๊ะด้านหน้าห้อง
6. ทุกวันให้ท่านนำขยะในห้องพักใส่ถุงสีแดงมัดให้เรียบร้อย วางหน้าห้องที่จัดไว้ให้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บวันละ 1 รอบเท่านั้น
7. กรุณารักษาของในห้องของทางโรงแรมด้วย ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นทางโรงแรมจะคิดค่าเสียหายในวันที่ผู้ป่วยออกจากโรงแรม
8. หากท่านฝ่าฝืนกฎข้อบังคับใดๆก็ตาม จะดำเนินการตามมาตรการตามกฏหมายโดยอ้างตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญาเนื่องจากมีการเพิ่มความเสี่ยง

วิธีการวัดออกซิเจน วัดไข้ วัดความดัน ในแต่ละวัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยนะคะ

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security