ประวัติแพทย์

พทป :
รังสิยา สุวรรณชาโต

แผนก :

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ภาษา

การศึกษา และความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ความเชี่ยวชาญ

นวดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม นวดรักษาโรคกล้ามเนื้อทั่วไป การจ่ายยาสมุนไพร

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เวลา

-

-

-

-

-

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security