ประวัติแพทย์

พทป :
รภัสสรณ์ พร้อมกิจจานนท์

แผนก :

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ภาษา

การศึกษา

2020

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

อ.

วันอังคาร

พ.

วันพุธ

พฤ.

วันพฤหัส

ศ.

วันศุกร์

ส.

วันเสาร์

เวลา

08.00-17.00

08.00-17.00

08.00-17.00

08.00-17.00

08.00-17.00

สถานที่

แผนก - ห้องตรวจ - ชั้น - ตึก -

แผนก - ห้องตรวจ - ชั้น - ตึก -

แผนก - ห้องตรวจ - ชั้น - ตึก -

แผนก - ห้องตรวจ - ชั้น - ตึก -

แผนก - ห้องตรวจ - ชั้น - ตึก -

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย