ประวัติแพทย์

พญ :
ศรีรัตน์ อรุณรัตนากุล

แผนก :

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

การศึกษา

2007

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

2012

คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิสัญญีวิทยา

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

จ.

วันจันทร์

อ.

วันอังคาร

พ.

วันพุธ

พฤ.

วันพฤหัสบดี

ศ.

วันศุกร์

เวลา

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย