ประวัติแพทย์

พญ :
มุกดาภรณ์ พิชญ์พัฒนะ

แผนก :

ภาษา

การศึกษา

2005

2009

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เวลา

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ :

อัครวินทร์ ศิริมงคล

ศัลยแพทย์

นพ :

อัครวินทร์ ศิริมงคล

พญ :

เสาวลักษณ์ เอ็งอายุรกูล

กุมารแพทย์

พญ :

เสาวลักษณ์ เอ็งอายุรกูล

พญ :

ญาณิศา รุ้งอาภาจรัสกุล

สูติ-นรีแพทย์

พญ :

ญาณิศา รุ้งอาภาจรัสกุล

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security