กิจกรรมยืดเส้นยืดสายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

โรงพยาบาลพีเอ็มจีได้มีการจัดโครงการยืดเส้นสายทุกวันพุธ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากแผนกกายภาพออกมาดูแลและให้ความรู้ ในการสอนท่าบริหารร่างกาย และคลายกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการสอนวิธีการดูแลตนเองให้กับผู้ที่มาเข้ารับบริการทางโรงพยาบาล ในระหว่างการรอตรวจ

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย