ประวัติแพทย์

นพ :
เอกชัย ตังควิเวชกุล

แผนก :

ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

ภาษา

การศึกษา

2004

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2011

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

จ.

วันจันทร์

อ.

วันอังคาร

พ.

วันพุธ

พฤ.

วันพฤหัสบดี

ศ.

วันศุกร์

เวลา

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ :

เอกรัตน์ วิโรจน์สกุลชัย

ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

นพ :

เอกรัตน์ วิโรจน์สกุลชัย

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย