ประวัติแพทย์

นพ :
ศรุต คณฑา

แผนก :

อายุรกรรม

ภาษา

การศึกษา และความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ หรือฮอร์โมนต่าง ๆ เช่น โรคของต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ต่อมใต้สมองทำงานบกพร่อง ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เวลา

-

-

-

-

-

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security