ประวัติแพทย์

นพ :
พีระ คณานุวัฒน์

แผนก :

ศัลยแพทย์

ภาษา

การศึกษา

1977

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

1983

การอบรมศัลยศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2005

2009

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

จ.

วันจันทร์

อ.

วันอังคาร

พ.

วันพุธ

พฤ.

วันพฤหัสบดี

ศ.

วันศุกร์

เวลา

10.00-19.00 น.

10.00-19.00 น.

10.00-19.00 น.

10.00-19.00 น.

10.00-19.00 น.

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย