ประวัติแพทย์

นพ :
ปวีณวิชญ์ สร้อยพุดตาน

แผนก :

แพทย์ทั่วไป

ภาษา

การศึกษา

2018

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2561

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เวลา

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

พญ :

มณีกาญจน์ ศิริพรหมวิหาร

อายุรกรรม

พญ :

มณีกาญจน์ ศิริพรหมวิหาร

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security