ประวัติแพทย์

นพ :
ปวีณวิชญ์ สร้อยพุดตาน

แผนก :

แพทย์ทั่วไป

ภาษา

การศึกษา

2018

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2561

2004

2005

2009

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

จ.

วันจันทร์

อ.

วันอังคาร

พ.

วันพุธ

พฤ.

วันพฤหัสบดี

ศ.

วันศุกร์

เวลา

07.00-17.00 น.

07.00-17.00 น.

07.00-17.00 น.

07.00-17.00 น.

07.00-17.00 น.

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

พญ :

มณีกาญจน์ ศิริพรหมวิหาร

อายุรกรรม

พญ :

มณีกาญจน์ ศิริพรหมวิหาร

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security