ประวัติแพทย์

นพ :
ชานนทร์ ทะสะโส

แผนก :

อายุรแพทย์

ภาษา

การศึกษา

2014

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2019

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิถี

2005

2009

ตารางการออกตรวจของแพทย์

วัน

จ.

วันจันทร์

อ.

วันอังคาร

พ.

วันพุธ

พฤ.

วันพฤหัสบดี

ศ.

วันศุกร์

เวลา

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-17.00 น.

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย