ตรวจหัวใจให้หายกังวล เพราะหัวใจดวงนี้ นั้นสำคัญ

หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายอวัยวะหนึ่ง ทำหน้าที่สูบฉีดเลือด นำอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆ ทั่วร่างกาย ถ้าหัวใจมีรอยโรคย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายลดลงตามไปด้วย ซึ่งอาจส่งผลถึงชีวิตได้

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาล PMG มีทีมแพทย์หัวใจที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะ ในแต่ละสาขาของโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถให้การรักษาโรคเฉพาะต่างๆ ทางหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งนี้การตรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงมีอยู่หลายวิธี เช่น ตรวจด้วยเทคนิคการสัมผัสภายนอกและเทคนิคการเข้าตรวจภายในร่างกาย

1. การตรวจด้วยเทคนิค สัมผัสภายนอก (Non-Invasive)

เริ่มจากการตรวจวัดความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย ภาวะอ้วน และน้ำหนักตัวเกิน ตรวจระดับน้ำตาล และน้ำตาลสะสมในเลือด ระดับไขมันในเลือด เป็นต้น และเพิ่มด้วยเทคโนโลยีการตรวจสภาวะหัวใจโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและแม่นยำในการตรวจหาร่องรอยของโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะแรกเริ่ม ได้แก่

  • การตรวจหาความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจด้วยคลื่นหัวใจหรือการนำไฟฟ้าของหัวใจ (Electrocardiogram: ECG)

  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test : EST) ตรวจหาความผิดปกติของหัวใจในขณะออกกำลังกายด้วยการเดิน – วิ่งบนสายพานลู่วิ่ง ดูภาวะหัวใจขาดเลือดที่ซ่อนอยู่

  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) เป็นการจับภาพสัญญาณสะท้อนกลับจากการใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

  • การบันทึกติดตามการทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Holter Monitoring) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาทั้งแบบชุดการตรวจติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจจับจังหวะการเต้นผิดปกติของหัวใจที่ซ่อนอยู่

2. การตรวจด้วยเทคนิค ภายในร่างกาย (Invasive)

ต้องทำการตรวจภายในห้องห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory) ที่สามารถให้การรักษาในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร ด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว ที่สามารถแสดงรายละเอียดของหลอดเลือดหัวใจได้อย่างคมชัด ควบคุมปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจรักษาให้น้อยที่สุด

ภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ประกอบด้วย

  • การทำบอลลูนหรือใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจเพื่อรักษาหลอดเลือดตีบตันและส่วนอื่นๆของร่างกาย

  • การตรวจหาความผิดปกติของการนำไฟฟ้าหัวใจ

  • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือเครื่องช่วยกระตุ้นการบีบตัวของหัวใจ

  • การใช้คลื่นวิทยุจี้สายไฟฟ้าในหัวใจเพื่อรักษาภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะ

  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

  • เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยระหว่างพักฟื้น

การดูแลหลังการตรวจรักษา

การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างพักฟื้นที่โรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยข้างเตียง (Bedside Monitor) ในห้อง ICU

พร้อมเชื่อมต่อทุกหัวใจ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เบอร์ติดต่อ 02-451-4920-4 

โรงพยาบาลพีเอ็มจี ยินดีให้บริการทุกท่าน
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-4514920

https://www.facebook.com/pmg.hospital280/  และ  m.me/237948517000311
https://page.line.me/pmghospital
Web Site : https://pmghospital.in.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/wtdSkb1fJQwnvApS8

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security