แผนกกายภาพบำบัด

-

02-451 4920 ต่อ 4003

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

การบริการทางการแพทย์ แผนกกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด (Physical therapy) เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของผู้มารับบริการ ทั้งในด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด  เช่น  การออกกำลังกายเพื่อการรักษา การรักษาด้วยการดัด – ดึง การใช้เครื่องไฟฟ้าความร้อน – ความเย็นในการรักษา
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและมีความสามารถในการทำงานของร่างกายอย่างเต็มที่ งานกายภาพบำบัดจะแบ่งออกเป็นสายงานต่างๆ ดังนี้

  1. กายภาพบำบัดด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อติดเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก, มีการปวดที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมหรือการบาดเจ็บจากการทำงาน, ผู้ป่วยกระดูกหักและหรือได้รับการผ่าตัด รวมถึงผู้ที่มีความพิการจากการสูญเสียอวัยวะ
  2. กายภาพบำบัดด้านระบบประสาท ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวหรือผู้ที่มีปัญหาจากการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบประสาท เช่น  ผู้ป่วยอัมพาต, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว เช่น สมองพิการแต่กำเนิด, ผู้ป่วยพาร์กินสัน รวมถึงผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่ทำให้สมองหรือไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ
  3. กายภาพบำบัดด้านระบบทรวงอกหลอดเลือดและหัวใจ (ปอดและหัวใจ) ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการหายใจหรือการทำงานของหัวใจ เช่น ผู้ป่วยโรคปอดที่มีเสมหะคั่งค้างหรือเกิดการติดเชื้อ, ผู้ป่วยโรคหัวใจ รวมถึงผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังผ่าตัด

อัตราค่าบริการกายภาพบำบัด

รายการทางกายภาพบำบัด

Standard
(ครั้งละ) 

Premium
(ครั้งละ)

Course
(5ครั้ง)

Course
(5ครั้ง)

 1.) สำหรับผู้ที่มีอาการปวดคอ/หลัง/เข่า2504502,1004,050
2.) สำหรับผู้ที่มีอาการปวดคอร้าวตามเส้นประสาท (C-traction)3005502,6004,950
3.) สำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังร้าวตามเส้นประสาท (L-traction)4006503,0855,850
4.) ขยับข้อต่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว หัวไหล่/ข้อศอก/เข่า (เพิ่ม ROM)3005002,3754,500
5.) ฝึกเดิน/ยืน/นั่ง (Ambulate)3005002,3754,500
6.) Stroke (Exercise bedd side)4006002,8505,400
7.) เคาะปอด3001,4502,700
8.) อัลตร้าซาวด์กระตุ้นน้ำนมแม่8003,8007,200
9.) ลดอาการปวด/ ชาด้วยเครื่อง PMS800 – 1,2005,4009,600

แพทย์ผู้รับผิดชอบ (ในช่วงเวลาทำการปกติ)
1.) กภ. ชาลิสา ฤทธิ์ธาอภินันท์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-451-4920 ต่อ 1023

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นแพคเกจ ผ่านทาง Email โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Malcare WordPress Security